Historie

Visnes Eklogitt AS ble startet i 1992 og er et søsterselskap av Visnes Kalk AS.
Visnes Kalk AS driver med knusing, sikting og videreforedling av ren hvit marmor, som består av 98 % CaCO3. Forekomsten av marmor er ca 40 mill. tonn.

Marmorforekomsten er delvis dekket av eklogitt.

Visnes Eklogitt`s hovedvirksomhet er uttak og videreforedling av overdekningen av eklogitt. Produksjon av eklogitt frigjør marmor for produksjon i dagbrudd, som igjen muliggjør optimal utnyttelse av ressursene.