Bergarten og forekomsten

Eklogitt er en høymetamorf bergart som hovedsakelig består av mineralene pyroksen og granat. Eklogitt er den tyngste av silikatbergartene. Visneseklogitten er dannet fra ulike gneisiske bergartmasser som er presset ned på store dyp, under enormt trykk (20kilobar) og høy temperatur (700° C)

Langt senere i den geologiske historien er eklogitt kommet til overflaten på nytt. Alderen anses å være kambro-silurisk (590 –412 mill. år)

Totalt er forekomsten på ca. 16 mill. tonn, mens delen som egner seg best til videre foredling er ca. 8 mill. tonn

Produksjon og kvalitetskontroll

Visnes Eklogitt AS produserer mange ulike produkter. Pukk og grus til betong og asfaltindustrien blir knust i 3 trinn og siktet ned til ønsket gradering ( fra 0 –64 mm). Et nytt knuse- og sikteanlegg ble montert høsten 1997.

I tillegg produseres ballastmaterialer og tung dekkmasse. Dette gjelder som regel prosjektbaserte leveranser med spesielle krav. Graderingene er opptill 300 mm.

Utenom disse "lett handterlige" fraksjonene kan det produseres blokk fra 300 kg opptil 10 tonn pr.stein til ulike maritime prosjekter.

Visnes Eklogitt AS utfører sin kvalitetskontroll i henhold til ISO 9002. Alle rutiner ved bedriften er beskrevet i en QA-manual

grønt punkt