Velkommen til Visnes Kalk AS

Visnes Kalk AS baserer sin virksomhet på foredling av en krystallinsk marmorforekomst kjent for sin hvithet og høye kalkinnhold

I tillegg til kalkprodukter utnytter vår søsterbedrift Visnes Eklogitt AS eklogitten som dekker kalkforekomsten til å framstille en rekke produkter basert på en tung og høyverdig stein

grønt punkt