Visnes Kalk AS leverer sine produkter i

- bulk
- tankbil
- storsekk
- 40 eller 25 kg sekker på europall

Visnes Kalk AS har egen bulkhavn, kaien er 60m lang med dybde 10m på laveste lavvann. Lastekapasiet er opptil 2300 tonn pr time.Egen kai for sekkevare finnes også, her er kaien 35 m lang og dybde 7m.