Produksjon

Marmoren fra Visnesforekomsten er en ren metamorf bergart, som er dannet for ca. 1 milliard år siden ved at kalk avsatt i vann har gjennomgått en prosess med høyt trykk og temperatur. Resultatet ble en krystallisert ren hvit marmor med lite forurensninger – frost og værbestandig.

Totalt er forekomsten ca. 40 mill. tonn og med en årlig produksjon på 600 000 tonn, betyr det arbeid for mange tiår.

Marmoren blir knust i 3 trinn. Første trinn foregår i et stasjonært knuseanlegg i fjellet. Den videre nedknusing foregår i oppredningsverket nede ved havnen. Der er det siktestasjoner for produkter fra 3 til 15 mm, og en installasjon for sikting av de minste graderinger 0.2 til 3 mm.

Visnes Kalk AS utfører sin kvalitetskontroll i henhold til ISO 9002. Alle rutiner ved bedriften er beskrevet i en QA-manual.