Vis meny

Visnes Kalk

Om oss

Visnes Kalk AS baserer sin virksomhet på bryting av stein i dagbrudd og foredling av en krystallinsk marmor kjent for sin hvithet og høye kalkinnhold.

Bedriften tilbyr flere graderinger av marmor og har mulighet til å sette sammen eller produserer spesielle graderinger etter kundens behov. 

Vi har lang erfaring med skipning og tilrettelegging av produksjon for å gi kundene de varer de har bestilt til rett tid. Vi er kvalitetsbevisste på våre produkter noe som gjenspeiles i fornøyde kunder igjennom en årrekke.

I tillegg til marmorprodukter produseres eklogittstein med høy trykkfasthet (150MPa) og høy egenvekt over 3,2 tonn/m3 til en rekke formål som krever en sterk og tung bergart. 

Visnes Kalk AS har pr i dag 25 ansatte direkte i bedriften, samt et varierende antall innleid personell. Bedriften består av dagbrudd, bearbeidings-anlegg for marmor, eget pukkverk for eklogitt, verksted, pakkeanlegg for sekker på pall og big bags, samt to skipningskaier der hovedkaia er ISPS-sertifisert.

 

Sertifiseringer:

♦ Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

♦ Marmoren fra Visnes-forekomsten er registrert hos mattilsynet iht. Drikkevannsforskriften som godkjent vannbehandlingskjemikalie, Gjødselvarer og i liste over registrerte og godkjente fôrvirksomheter (NO13051129).

♦ Sertifisert kontrollsystem for produksjon som er iht. tilslag i betong NS-EN 12620, tilslag(filler) til asfalt NS-EN 13043 og NS-EN 13383 Vassbyggingstein.

♦ Registrert hos Debios for registreringsordning for driftsmidler som er tillatt brukt i økologisk produksjon.

♦ Medlem i Grønt Punkt 

64052e5e23116141.jpg      ISO 9001 14001   kontrollrådet

Åpenhetsloven:

Visnes Kalk AS har etablert aktsomhetsvurderinger for å sikre at våre virksomhetsrutiner, leverandører og forretningspartnere er i samsvar med standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en del av vår forpliktelse til etisk drift og bærekraft. Vår etiske plattform og andre retningslinjer gir rammeverket for disse aktsomhetsvurderingene.

Vi utfører aktsomhetsvurderinger for både eksisterende og nye leverandører og forretningspartnere. Dette inkluderer vurderinger av deres forhold menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vårt mål er å sikre at våre partnere overholder de samme høye standardene som vi setter for oss selv.

I tråd med kravene i Åpenhetsloven, rapporterer vi årlig til styret om resultatene av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

 

Bruksområder Marmor

Til jordbruk,
industri og bygg

Marmor fra Visnes har en høy renhetsgrad (>98%CaCO3) som gjør den anvendbar for sin kjemi, mekaniske egenskaper samt at marmoren har et hvitt og vakkert utseende. 

Vi leverer kvalitetsvarer til konkurransedyktige priser.

Prosessindustri

Marmor inngår i flere prosessindustrier grunnet sin kjemi eller farge. Se Produkter.

Vannverk

Marmor anvendes som filtreringsmasse, samt til å regulere pH-verdi for å forbedre kvaliteten på drikkevannet. Se Produkter.

Bygg

Marmor inngår i en rekke bygningsmaterialer. Eksempler på dette er fasadestein, hagestein, sandblåsing, asfaltfiller. Se Produkter.

Hagekalk

Til hagebruk kan marmor benyttes som prydstein i form av singel eller innblanding i jordsmonnet med granulert hagekalk. Se Produkter.

Jordbruk

Jorbrukskalk brukes til å øke pH-verdien i jorda. Kalk tilsettes også som kosttilskudd i dyrefôr. Se Produkter.

Olje-og gass Industri

Oljeindustrien benytter marmor som en del av blandingen i borevæsken. Marmor er løselig i syre, gir lite slitasje på boreutstyr og har en stabil egenvekt. Se Produkter.

Bruksområder Eklogitt

Eklogitt, der høy egenvekt teller

Eklogitt fra Visnes har en høy gjennomsnittlig egenvekt over 3,2tonn/m3. Dette sammen med høy trykkfasthet(>150MPa) gir den gode egenskaper til blant annet ballastering, overdekning og beskyttelse av neddykkede installasjoner.

Den relativt høye neddykkede vekten gir eklogitten sitt fortrinn for å oppnå stabilitet under vann.

Vi leverer kvalitetsvarer til konkurransedyktige priser. 

Samferdsel

Eklogitt anvendes som tilslag i betong for å øke egenvekten. Eklogitt er også et utmerket ballastmateriale for konstruksjoner. Graderinger som vi tilbyr er mellom 0-18-tommer, disse fraksjonen tilpasses og lages etter bestilling. Se produkter.

Vindmøller

Eklogitt anvendes som dekningsmasse rundt fundamentene til offshore-vindmøller. Utlegging av eklogitt motvirker erosjon samt gir konstruksjoner og installasjoner beskyttelse. Ønsket gradering mellom 0-18" produseres etter bestilling. Se Produkter.

Olje-installasjoner

Eklogittens høye egenvekt gjør den velegnet som dekkmasse over forskjellige olje-inslallasjoner på havbunnen. Her enten til beskyttelse av vitale komponenter mot vannstrømmer eller som skjerming mot andre uønskede påvirkninger. Se Produkter.

Masseoppbygning

Eklogitt har høy trykkfasthet og er velegnet til masseoppbygning for bygningsformål. Vi produseres også blandingsstein av kalk og eklogitt for dette formålet. Se Produkter.

Strøsand

Eklogitt i fraksjonen 2-4mm eller 4-7mm er velegnet til strøsand. Se Produkter.

Singel & Pukk

Eklogitt brukes til en rekke formål innen singel- og pukkfraksjonen. Eksempler på dette er: Betongtilslag, omfylling av rør, drenering og forsterkningslag. Se Produkter.

Produkter

Fra fjell til produkt

 

 

Jordbrukskalk

Fin forkalk 0 - 0,5 mm Produktdatablad Fin forkalk 0-0,5 mm .pdf
Grov forkalk 0,5 - 2 mm, 1 - 3 mm Produktdatablad Grov forkalk 0.5-2mm.pdf
Jordbrukskalk (tørr) 0 - 1 mm Produktdatablad Jordbrukskalk 0-1 mm.pdf
Jordbrukskalk (utelaget) 0 - 1 mm Produktdatablad Jordbrukskalk 0-1 mm (utelagret).pdf
Magnesium-kalk 0 - 1 mm Produktdatablad Jordbrukskalk 0-1 mm Mg-kalk.pdf
Visnes Granulat Granulat Produktdatablad for Granulert Kalk .pdf

Vannverksmarmor

Vannverksmarmor 0,5 - 2 mm Produktdatablad Vannverksmarmor 0.5-2mm.pdf
Vannverksmarmor 0,5-3 mm Produktdatablad Unik-filtermasse 0,5-3 mm.pdf
Vannverksmarmor 1 - 3 mm Produktdatablad 1-3 mm Vannverksmarmor.pdf

Blåsesand

Marmor Soft 0,1 - 0,4 mm Produktdatablad Marmor Soft.pdf
Marmor Jet 0,3 - 0,6 mm Produktdatablad Marmor Jet.pdf
Marmor Plus 0,45-0,85 mm Produktdatablad Marmor Plus.pdf

Betong/Bygg

Marmorsingel 25-50mm
Marmorsingel 8-16 mm Produktdatablad Marmor-korning 8-15 mm.pdf
Marmorsingel 5 - 8 mm Produktdatablad Marmor-korning 5-8 mm.pdf
Marmorsingel 2 - 5 mm Produktdatablad Marmor-korning 2-5 mm.pdf
Marmorsand 0-8mm
Marmorsand 0 - 2 mm Produktdatablad 0-2 mm (Bygg).pdf

Vassdragskalk

Marmorpulver kl.4 d20 = 4 µm d50 = 17 µm d90 = 95 µm Produktdatablad Filterkalk kl.4.pdf
Marmorpulver kl.3 d20 = 3 µm d50 = 13 µm d90 = 55 µm

Asfalt filler

Asfalt filler kl.4 d20 = 4 µm d50 = 17 µm d90 = 95 µm Produktdatablad Filterkalk kl.4.pdf

Eklogitt

Åtingsmiddel Eklogitt Støv Produktdatablad Åtingsmiddel (Eklogittstøv).pdf
Singel 7-16mm
Singel 16-22mm
Pukk 20-70mm
Kabelsand/støpesand 0-8mm
Veggrus 0-16mm
Veggrus 0-22 mm
Grov grus 0-70mm
Strøsand 2-4mm
Strøsand 4-7mm
Vassbygging HD Eklogittstein 1-3
Vassbygging HD Eklogittstein 1-8
Vassbygging HD Eklogittstein 3-9
Vassbygging HD Eklogittstein 6-9
Vassbygging HD Eklogittstein 8-14
Vassbygging HD Eklogittstein 8-18
Pukk 20-120mm

Prosessindustri

Marmor Storstein 150-400mm Produktdatablad Storstein.pdf
Marmor-grus 0-60 mm Produktdatablad Marmor 0-60 mm.pdf
0-2 mm kjemi 0-2 mm Produktdatablad 0-2 mm Kjemi.pdf

HMS datablad

HMS Datablad Marmor Sikkerhetdatablad for marmorprodukter.pdf
HMS Datablad Eklogitt Sikkerhetdatablad for Eklogittprodukter.pdf
SDS Calsium Carbonate SDS for Calsium Carbonate Visnes Kalk.pdf
SDS Eclogite SDS for Eclogite.pdf

Tekniske egenskaper Marmor

Densitet 2,73 tonn/m3
Hardhet 3 (Moh.)
Uoppløselig i syre 0,67Wt%
Glødetap (ved 1000 ° C) 43,34
Kjemi:
CaCO3 98,40 Wt%
CaO 55,10 Wt%
MgCO3 0,91 Wt%
MgO 0,44 Wt%
Fe2O3 0,11 Wt%
Al2O3 0,05 Wt%

Tekniske egenskaper Eklogitt

Densitet >3,2tonn/m3
Trykkfasthet >150MPa
Mineralogi:
Feltspat 31,9Wt%
Granat 24,9Wt%
Pyroksen 22,0Wt%
Kvarts 12,9Wt%
Amfibol 6,1Wt%
Andre mineral 2,2Wt%
Kjemi:
SiO2 47,49 Wt%
Fe2O3 16,30 Wt%
Al2O3 9,71 Wt%
CaO 8,34 Wt%
MgO 5,94 Wt%
Na2O 2,48 Wt%
TiO2 2,13 Wt%
P2O5 0,33Wt%
MnO 0,16Wt%
K2O <0,01 Wt%

Logistikk

Fra fast fjell og ut til markedet

Visnes Kalk AS leverer produkter innenlands i Norge, men også til Europa og Asia. 

Vi har egen ISPS-bulkhavn, kaien er 60 meter lang med dybde 11 meter på laveste lavvann. Lastekapasitet er opptil 2500 tonn pr time og kan ta i mot skip med lengde opptil 200 meter.

Vi har også en havn for lasting av bigbags og paller. Kaien er 35 meter lang og dybde 7 meter. Makslengde på skip til denne kaien er ca 100meter.

Vi samarbeider blant annet med A.Visnes Transport for utkjøring av produkter til kundene innlands med lastebil. Vi leverer også bigbags og paller langs kysten med båter sammen med Moldegaard Maritime Logistics.

 

Leveringsmåter:
- Bulkskip
- Tankbil
- Lastebil
- Bigbags
- 25 kg sekker stablet på europall

 

Ta kontakt for å få et godt tilbud! 

 

Følg linken nedenfor for å se film som viser produksjon og leveranse av eklogitt fra Visnes til Batangas i Filipinene. Her ble lasten brukt som dekkmasser av gassledninger.

Batangas Filipinene, Visnes Eklogitt

 

Følg linken nedenfor for å se film laget av Boskalis av en leveranse til en vindmøllepark offshore med eklogitt fra Visnes. Videoen viser blant annet produksjonen og lasting av eklogitt fra Visnes.

Boskalis, Visnes Eklogitt

 

 

 Til toppen

 

Kontakt oss

Ring oss i dag

Vi gir gjerne råd i forhold til bruk og hvilke produkter som kunden trenger.

Utover standardproduktene kan vi også sette sammen graderinger som passer kundens behov.

Ring oss i dag på +47 71 29 92 20
eller send epost på post@visneskalk.no

Daglig leder

Lars Emil Eide

Tlf.: 71 29 92 20

TMob.: 906 37 157

lars.emil@visneskalk.no

Økonomiansvarlig

Edmund Naas

Tlf.: 71 29 92 20

TMob.: 958 75 759

edmund@visneskalk.no

Kvalitetsingeniør

Ola Jensvoll

TMob.: 47630210

ola@visneskalk.no

HMS-leder

Charlotte Ørgesvik

TMob.: 97328759

Charlotte@visneskalk.no

Jordbrukskalk / Lokal transport

Per Arne Lyngstad

TMob.: 909 31 004

perarne@visneskalk.no

Leder maskinpark og verksted

Cato Husby

Tlf.: 71 29 56 97

TMob.: 926 71 146

cato@visneskalk.no

Leder faste installasjoner og verksted

Tommy Eide

Tlf.: 71 29 56 97

TMob.: 926 71 148

tommy@visneskalk.no

Brudd-Leder

Ove M. Ørjavik

TMob.: 466 68 090

ove@visneskalk.no